Scroll Top

Inovacioni dhe opsionet e reja te trajtimit per Edemen Makulare te diabetit dhe degjenerimin makular te lidhur me moshen.

retinal-biometrics-technology-with-man-s-eye-digital-remix_53876-108518

Paneli

  • Dr. Vilma Mema (Shefe Sherbimi i Okulistikes – Qendra Spitalore Universitare ‘’Nene Tereza’’)
  • Dr. Amarildo Belshi (Mjek – Sherbimi i Okulistikes – Qendra Spitalore Universitare ‘’Nene Tereza’’)
  • Dr. Ilir Arapi (Mjek – Sherbimi i Okulistikes – Qendra Spitalore Universitare ‘’Nene Tereza’’)

Audienca

Ky aktivitet është hartuar për të adresuar nevojat edukuese kryesisht të mjekëve Oftalmolog, por mund të jetë me vlerë edhe për mjekët Endokrinolog për arsye të përfshirjes së tyre në shumë faza të rruges që ndjek pacienti për të marrë një shërbim cilësor.


Objektivat e trajnimit
Pas këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Njihen shumë mirë me rekomandimet mbi trajtimet aktuale per DME dhe AMD.
  • Njihen me evidencat dhe studimet klinike për sa i perket trajtimeve më të fundit në këtë fushë dhe si keto inovacione mund të adresojnë problematika aktuale në trajtim.
  • Identifikimin e komponenteve të rëndesishëm në pathofiziologjinë e sëmundjeve retinale, pertej VEGF-A, të cilat shërbejne si target për trajtimet e reja.

Dr. Vilma Mema (Shefe Sherbimi i Okulistikes – Qendra Spitalore Universitare ‘’Nëne Tereza’’)

Dr. Amarildo Belshi (Mjek – Sherbimi i Okulistikes – Qendra Spitalore Universitare ‘’Nëne Tereza’’)

Dr. Ilir Arapi (Mjek – Sherbimi i Okulistikes – Qendra Spitalore Universitare ‘’Nëne Tereza’’)

Disclaimer

Opinionet e shprehura gjatë këtij aktiviteti edukues janë ekskluzivisht të referuesve dhe nuk kanë për qëllim të udhëzojne vendimet mjeksore.
Shoqata e Diabetit në Shqipëri ka për qëllim edukimin e vazhdueshem të stafit mjeksor në mënyre që të përmirësohet shërbimi i ofruar ndaj pacientit. Shoqata e Diabetit në Shqipëri është përgjegjëse për krijimin e një permbajtje të balancuar, objektive dhe shkencore.


Support
Aktiviteti është mbështetur nga një grant edukimi i pavarur nga Zyra e Përfaqësisë së Hoffmann- La Roche ne Tirane.

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.