Scroll Top

Aftësimi i komuniteteve dhe grupeve të cënueshme për të njohur dhe përdorur shërbimet vendore

img1

Shoqata e Diabetit në Shqipëri ka nisur zbatimin e projektit “Aftësimi i komuniteteve dhe grupeve të cënueshme për të njohur dhe përdorur shërbimet vendore” në Bashkitë Kamëz dhe Vorë me mbështetjen financiare të Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC
Në fazën e parë të këtij projekti do të monitorohet mbarëvajtja e e zbatimit të skemës së re të vlerësimit bio-psikosocial për aftësinë e kufizuar në Bashkitë e përzgjedhura, ndërsa vazhdon shtrirja graduale në të gjithë Shqipërinë
Ndryshimi i skemës së vlerësimit për aftësinë e kufizuar ka sjellë disa vështirësi për komunitetin e prekur, ku nga informacioni i mbledhur paraprakisht në terren implementimi i këtij modeli është shoqëruar me ankesa
Mbledhja e të dhënave për monitorimin e skemës do të bëhet përmes takimeve të drejtpërdrejta në terren me qytetarë të prekur dhe përfaqësues të institucioneve të përfshirë në këtë proces në nivel vendor dhe qendror
NDIQNI FAQEN E SHOQATËS SË DIABETIT PËR TU INFORMUAR LIDHUR ME AKTIVITETET QË DO TË NDËRMERREN NË KUADËR TË KËTIJ PROJEKTI, NDËRSA DO TË FTOHENI HERË PAS HERE QË TË PËRFSHIHENI AKTIVISHT ME IDETË, EKSPERIENCËN DHE SUGJERIMET TUAJA!

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.