Scroll Top

Vazhdojnë takimet me personat me aftësi të kufizuara dhe ndihmësit personalë

274021319_1823083331215010_4021659048754521966_n
?Shoqata e Diabetit në Shqipëri vazhdon takimet me personat me aftësi të kufizuara dhe ndihmësit personalë, me qëllim identifikimin e problematikave të hasura gjatë rivlerësimit të aftësisë së kufizuar. ? Takimet do të vazhdojnë edhe me grupe të tjera të identifikuara në bashkëpunim me Drejtoritë e Shërbimit Social, në Bashkitë e targetuara.
?Gjetjet nga takimet me personat me aftësi të kufizuara dhe ndihmësit personalë do të përfshihen në një #RAPORT që do të konsultohet me përfaqësues të institucioneve qëndrore
?Vlerësimi bio-psiko-social i aftësisë së kufizuar dhe nivelit të kufizimeve funksionale bëhet në përputhje me Klasifikimin Ndërkombëtar mbi Funksionimin, Aftësinë e Kufizuar dhe Shëndetin të Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
?Procesi i mbështetur në modelin bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar përfshin vlerësimin mjekësor të aplikuesit nga mjeku i familjes dhe nga mjeku specialist/QKSHM-ja, një intervistë me aplikuesin në Zyrën Rajonale të Vlerësimit të Personave me Aftësi të Kufizuar nga komisioni shumë disiplinor i vlerësimit të aftësisë të kufizuar, me mjekë dhe punonjës socialë, verifikimin e informacionit të marrë dhe kontrollin vjetor mjekësor
? Takimet me komunitetet për të njohur problematikat e implementimit të reformës së re të aftësisë së kufizuar zhvillohen nga Shoqata e Diabetit në Shqipëri në kuadër të projektit “Aftësimi i komuniteteve dhe grupeve të cënueshme për të njohur dhe përdorur shërbimet vendore” në Bashkitë Kamëz dhe Vorë me mbështetjen financiare të Leviz Albania një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.