Posts

Lista e pjesemarresve te aktiviteteve trajnuese te Tiranes gjate muajit MAJ-QERSHOR 2019

/
TIRANE DIABET 1&GEST, DATE 19.06.2019-converted (2) TIRANE…

Aktivitetet trajnuese te zhvilluara gjate muajit nentor-dhjetor 2018

/
Shoqata e Diabetit gjate muajve Nentor-Dhjetor 2018 ka zhvilluara…

Lista e Pjesemarresve ne Trajnimet e Muajit Dhjetor per Riskun KV.

/
Shoqata e Diabetit zhvilloi gjate muajit dhjetor 2017 seancat…

Aktivitete trajnimi me mjeket e familjes gjate muajit Qershor 2017

/
Lista e pjesemarresve ne seminaret trajnuese me mjeket e familjes…

Aktivitet trajnues me mjekun e familjes ne muajt prill-maj 2017

/
Listat e pjesemarresve ne aktivitetet trajnuese te organizuara…

Trajnimi me mjeket e familjes

/
Nga aktivitetet e Shoqates gjate muajit qershor. Ne keto aktivitete…