Workshop ne Shkoder

Njoftim i Shoqatës së Diabetit në Shqipëri, se më datë 25 Maj 2018, pranë Zyrës së Drejtorisë së Shëndetit Publik në Shkodër, ora 11.30 , zhvillohet workshop-i, me temë:“ DIABETI MELLITUS TIP 1 DHE DIABETI GESTACIONAL”, me mjekë familje,pediatër dhe obstetër të konsultorit të gruas. Aktiviteti eshte i akredituar nga QKEV-ja me 3 ECTS.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *