Momente nga trajnimet e organizuara me mjekun e familjes dhe infermieret

Momente nga aktivitetet e organizuara nga Shoqata e Diabetit per trajnimin e mjekeve te familjes, infermiereve dhe farmacisteve te rretheve te ndryshme te Shqiperise per parandalimin, mjekimin dhe monitorimin e te semureve me Diabet Mellitus. Aktivitetet te organizuara gjate muajve mars, prill dhe maj 2018.Fotografia e Shoqata e Diabetit në Shqipëri

Fotografia e Shoqata e Diabetit në ShqipëriFotografia e Shoqata e Diabetit në Shqipëri

Fotografia e Shoqata e Diabetit në ShqipëriFotografia e Shoqata e Diabetit në ShqipëriFotografia e Shoqata e Diabetit në ShqipëriFotografia e Shoqata e Diabetit në Shqipëri

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *