Listat e pjesemarresve ne trajnimet e organizuara nga shoqata ne muajt mars-prill 2018

Gjate muajve mars-prill 2018 Shoqata e Diabetit ka organizuar trajnime me mjeket e familjes dhe infermieret. Listat e pjesemarrsve jane derguar ne QKEV, sipas datave:

Lista e mjekeve te familjes dhe infermiereve ne seminarin e organizuar ne Tirane, me date 21 Mars 2018, te Hotel Victoria, me teme “Problemet e trajtimit, parandalimit dhe ndjekjes se personave me Diabet Mellitus”.

Lista e farmacisteve ne seminarin e organizuar ne Gjirokaster, me date 23 Mars 2018, te Hotel Çajupi, me teme “Diagnoza, medikamentet dhe kontrolli glicemik i Diabetit Mellitus”.

Lista e farmacisteve ne seminarin e organizuar ne Vlore, me date 04 Prill 2018, te Hotel Pavaresia, me teme “Diagnoza, medikamentet dhe kontrolli glicemik i Diabetit Mellitus”.

Lista e mjekeve te familjes ne seminarin e organizuar ne Lac, date 18 Prill 2018 te Poliklinika e qytetit, me teme “Trajtimi i faktoreve te riskut kardiovaskular ne pacientet diabetike”.

Lista e mjekeve te familjes ne seminarin e organizuar ne Korçe, date 25 Prill 2018 te Poliklinika e qytetit, me teme “Trajtimi i faktoreve te riskut kardiovaskular ne pacientet diabetike”.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *