Lista e trajnimeve te organizuara gjate muajit Maj 2018

Gjatë muajit Maj 2018, Shoqata e Diabetit të Shqipërisë organizoi aktivitete trajnimi me mjekun e familjes dhe infermierët. Listat e pjesëmarrësve jane dërguara në QKEV, sipas datave te trajnimit:

Kamez, date 04.05.2018

Kamez, date 09.05.2018

Shkoder, date 25.05.2018

Mamurras, date 11.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *