Lista e Pjesemarresve ne Trajnimet e Muajit Dhjetor per Riskun KV.

Shoqata e Diabetit zhvilloi gjate muajit dhjetor 2017 seancat e fundit te trajnimit me mjeket e familjes per riskun kardiovaskular te te semuret me diabet mellitus.

Keto trajnime u zhvilluan ne qytetet Lezhe, Durres dhe Tirane.

LEZHE, MJEKU I FAMILJES 15.12.2017 (3)

DURRES, MJEKU I FAMILJE

 

TIRANE, MJEKU I FAMILJES DT22.12.2017 (1)S DT.20.12.2017 (1)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *