Aktivitetet trajnuese te zhvilluara gjate muajit nentor-dhjetor 2018

Shoqata e Diabetit gjate muajve Nentor-Dhjetor 2018 ka zhvilluara aktivitete trajnuese si me poshte vijon: Per cdo qytet gjenden listat e pjesemarresve ne aktivitete,  te cilat Shoqata i ka cuar ne QKEV. Gezuar festat dhe shihemi ne trajnimet e rradhes vitin qe vjen. Ju faleminderit per bashkepunimin dhe pjesemarrjen ne to.

 

Date 14 Nentor Hotel Tirana “Leksione te Hapura”

LISTA E PJESEMARRESVE ME DT.14.11.2018

Date 03 Dhjetor ne Lac, trajnimi me teme “Diabeti tip 1 dhe ai gestacional”.

LISTA E PJESMARRËSVE LAC 03.12.2018

Date 07 Dhjetor ne Tirane “Hotel Sokrati, trajnimi me teme ” Trajtimi i faktoreve te Riskut Kardiovaskular”.

LISTA E PJESMARRËSVE TIRANE 07.12.2018

Date 11 Dhjetor ne Tirane “Hotel Sokrati, trajnimi me teme ” Trajtimi i faktoreve te Riskut Kardiovaskular”.

LISTA E PJESMARRËSVE TIRANE 11.12.2018

Date 14 Dhjetor ne Elbasan,trajnimi me teme “Diabeti tip 1 dhe ai gestacional”.

LISTA E PJESMARRËSVE ELBASAN DT.14.12.2018

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *