Botimi i Volumit të I-rë të Revistës Shkencore “Diabet, Metabolizëm, Nutricion”

U lancua gjate Konferences Shkencore diten e shtune dhe numri i pare i Revistes Shkencore “Diabet, Metabolizem, Nutricion”. U permbush keshtu objektivi 5-vjecar qe shoqata i kishte vene detyre vetes. Shihemi ne botime te tjera. Gjithashtu presim dhe bashkepunimin e mjekeve specialiste per t’i pasqyruar artikujt e tyre ne volumet e tjera.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *