Lista e pjesemarresve te aktiviteteve trajnuese te Tiranes gjate muajit MAJ-QERSHOR 2019

/
TIRANE DIABET 1&GEST, DATE 19.06.2019-converted (2) TIRANE…

Listat e pjesemarresve te aktiviteteve trajnuese te rretheve, te zhvilluar gjate muajit MAJ-QERSHOR 2019

/
DURRES FRCV, DATE 15.05.2019 (1) ELB. LEX.HAPURA, DATE 03.06.2019-converted FIER…

Lista e Pjesemarresve te EASD 29-31 Mars 2019

/
  LISTA EASD POST GRADUATED COURSE TIRANA MARS 2019

IDF Europe Regional Council

/
Gjate datave 23-25 Nentor 2018 Shoqata e Diabetit ishte organizatore…