Aktiviteti I Shoqates se Diabetit ne EASD, Lisbone 2017

Nga DESG/PCDE simpozium i zhvilluar dje para kongresit te EASD. Nje pergjegjesi e madhe si organizator i eventit. Falenderime pjesemarresve dhe referuesve ne kete sukses. Nje falenderim i veçante bashke organizatorit Xavier Kos dhe Lines, Anias dhe Orneles per ndihmen. Shpresojme se shpejti ne aktivitete te tjera…..

From DESG/PCDE symposia organized before EASD Congress. E great responsability as co organizer of the event. A big thank you to all participants and speakers in this successful activity. A special thank to my PCDE co partner Xavier Kos, and to Line, Ania and Ornela for their support. Hoping in other activities in the near future….

Shoqata e Diabetit te Shqiperise edhe kete vit mori pjese ne Sesionin e EASD, zhvilluar ne Lisbone ne shtator te vitit 2017. Ajo u paraqit ne stenden e EASD Village, duke paraqitur materialet kryesore te aktivitetit te saj.

 

Fotografia e Shoqata Diabetit

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *