Lista e Pjesemarresve te EASD 29-31 Mars 2019

/
  LISTA EASD POST GRADUATED COURSE TIRANA MARS 2019

Aktivitetet trajnuese te zhvilluara gjate muajit nentor-dhjetor 2018

/
Shoqata e Diabetit gjate muajve Nentor-Dhjetor 2018 ka zhvilluara…

Aktivitete trajnuese te organizuar gjate muajve qershor-korrik 2018

/
Jane derguar ne QKEV listat e mjekeve pjesemarres ne trajnimet…

Lista e trajnimeve te organizuara gjate muajit Maj 2018

/
Gjatë muajit Maj 2018, Shoqata e Diabetit të Shqipërisë organizoi…

Video nga workshop në Tiranë

/
          …

Workshop ne Shkoder

/
Njoftim i Shoqatës së Diabetit në Shqipëri, se më datë…

Momente nga trajnimet e organizuara me mjekun e familjes dhe infermieret

/
Momente nga aktivitetet e organizuara nga Shoqata e Diabetit…

Listat e pjesemarresve ne trajnimet e organizuara nga shoqata ne muajt mars-prill 2018

/
Gjate muajve mars-prill 2018 Shoqata e Diabetit ka organizuar…