Lista e pjesemarresve te aktiviteteve trajnuese te Tiranes gjate muajit MAJ-QERSHOR 2019

/
TIRANE DIABET 1&GEST, DATE 19.06.2019-converted (2) TIRANE…

Listat e pjesemarresve te aktiviteteve trajnuese te rretheve, te zhvilluar gjate muajit MAJ-QERSHOR 2019

/
DURRES FRCV, DATE 15.05.2019 (1) ELB. LEX.HAPURA, DATE 03.06.2019-converted FIER…

Lista e Pjesemarresve te EASD 29-31 Mars 2019

/
  LISTA EASD POST GRADUATED COURSE TIRANA MARS 2019

Aktivitetet trajnuese te zhvilluara gjate muajit nentor-dhjetor 2018

/
Shoqata e Diabetit gjate muajve Nentor-Dhjetor 2018 ka zhvilluara…

Aktivitete trajnuese te organizuar gjate muajve qershor-korrik 2018

/
Jane derguar ne QKEV listat e mjekeve pjesemarres ne trajnimet…

Lista e trajnimeve te organizuara gjate muajit Maj 2018

/
Gjatë muajit Maj 2018, Shoqata e Diabetit të Shqipërisë organizoi…

Video nga workshop në Tiranë

/
          …

Workshop ne Shkoder

/
Njoftim i Shoqatës së Diabetit në Shqipëri, se më datë…