IDF Europe Regional Council

/
Gjate datave 23-25 Nentor 2018 Shoqata e Diabetit ishte organizatore…

Aktiviteti I Shoqates se Diabetit ne EASD, Lisbone 2017

/
Nga DESG/PCDE simpozium i zhvilluar dje para kongresit te EASD.…